Retaildesign-projekter er ressourcekrævende og producerer betydelige mængder affald i løbet af forholdsvist kort levetid. En stor del af produkters klimaaftryk defineres i designfasen. Derfor kan designere spille en central rolle i overgangen til bæredygtig produktion, hvor cirkulære økonomiske principper, baseret på de tre R’er: Reduce, Reuse, Recycle, foreslås som en metode til at mindske miljø- og klimabelastning.

Af Mia Borch Münster

Det anslås, at 80 procent af produkters miljøpåvirkning defineres i designfasen – særligt i de tidlige faser, hvor de strategiske og konceptuelle beslutninger træffes. Cirkulær økonomi er et forretnin


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.