Hvad kommer efter begreber som klimaalarmisme, flyskam og mangel på tillid?

Vi står lige midt i et tidsåndspeak. Der er noget, der fylder meget, og der er konsensus om mange udfordringer. pej gruppens stifter…


Sådan aflurer du tidsånden

Tidsånden skifter, men ikke så kvikt som moden. Der er masser af muligheder for personligt at skabe indsigt og forstå de skift, der sker,…


Er du off eller on tidsånden?

Hvordan og hvorledes skal man forholde sig, hvis man gerne vil være på rette spor med hensyn til tidsånden?


Tidsåndskampen: Hvad er vigtigst – adfærd eller holdninger?

Hvis man vil stille en diagnose på den til enhver tid værende tidsånd, er det en god ide at sætte ord på tidens holdninger og adfærd. Men…


Hvem skal lave det kedelige arbejde i fremtiden? 

Arbejde er noget værre noget. Arbejdsbegrebet rækker over et kæmpe spektrum, helt fra slaveri over lidenskab, sygdom, stress, og det der er…


Rend mig i kriserne!

Tendensen er tydelig. Vi bliver skræmte og ser kriser overalt. Alle skandinavere har også snart en krisediagnose. Hvad er sandt, og hvad er…


Konstruktiv designrevolution   

Fra ”Jeg vil ikke nøjes” over fokus på substans til en ny epoke, hvor etik, æstetik, praktiken og nydelse forenes.


Det er hårdt arbejde at være god!

Tidsånden tilsiger godhed. Elitens moralsk funderede krav om tre bundlinjer, grøn revolution, afgifter på bøffer og velgørenhed i metermål…


Fremtidens strategivalg kører i ring

Vi har reelt intet har lært af 100 års erfaringer, op- og nedture og brændte fingre.