Gennem en længere periode har det danske arbejdsmarked har været brandvarmt med en rekordlav ledighed og en overflod af jobopslag. Men skyldes det egentlig mangel på arbejdskraft eller snæversynede arbejdsgivere?

 

Af Alexandra Krautwald

 

Fra april til og med november 2021 steg antallet af personer i beskæftigelse med mellem 10.000 og 35.000 personer hver måned. Og i november 2021 lå ledigheden på det laveste niveau siden november 2008. Antallet af ledige var i denne måned 80.600, svarende til 2,8 af den danske arbejdsstyrke. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Efter et fremadstormende jobår bremsede beskæftigelsen dog en lille smule op i december. I denne måned kom ’kun’ 5.000 flere i job, hvilket svarer til en stigning på 0,2 procent sammenlignet med november 2021. Men trods opbremsningen, corona og de medfølgende nedlukninger var 2021 samlet set et glødende jobår, hvor beskæftigelsen blandt lønmodtagere var 142.000 personer højere i december 2021 end på samme tidspunkt året før.

 

 

For snævert fokus på elitekandidaten

De høje beskæftigelsestal har gennem flere måneder fået spalteplads i medierne. Lav ledighed kombineret med travlhed og høj efterspørgsel skaber nemlig en dårlig cocktail, hvor mange virksomheder oplever udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere med de rette kompetencer.

Ifølge arbejdsmarkedsresearcher Alexandra Krautwald er det dog vigtigt at have for øje, at virkeligheden ikke er så sort/hvid, som tallene indikerer. Hun pointerer, at det er korrekt, at der mangler arbejdskraft, men det gælder kun inden for nogle brancher og inden for bestemte typer arbejde. Samtidig oplever hun også, at mange arbejdsgivere er for snæversynede i deres søgen efter nye medarbejdere.

”Der er arbejdskraft nok i Danmark. Et problem er dog, at mange arbejdsgivere udelukkende ser efter bestemte profiler. Trods fokus på mere ligestilling og diversitet på det danske arbejdsmarked, så er den mest eftertragtede kandidat stadig en mand mellem 30-45 år, gerne med et utroligt bredspektret sæt af kompetencer,” forklarer Alexandra Krautwald og fortsætter:

”Det skaber rekrutteringsudfordringer, for hermed overser arbejdsgivere andre typer kandidater, der kan skabe lige så gode resultater og være lige så rentable som ’elitekandidaten’.”

 

Arbejdstyrken vil ikke nøjes

At der mangler arbejdskraft inden for bestemte områder og brancher skyldes ifølge Alexandra Krautwald blandt andet en voksende tendens til, at arbejdstagergruppen er blevet mere kræsne. Arbejdspladsen skal følge med tiden og leve op til bestemte kriterier, for at den bliver anset som attraktiv. Fleksible arbejdstider, inspirerende kontor- og eller arbejdsmiljøer og spændende sociale arrangementer er blandt de parametre, som den moderne arbejdstager vurderer virksomheder ud fra.

Derudover fremhæver Alexandra Krautwald også en anden tendens, som vinder mere og mere frem og påvirker en del af arbejdsstyrken: At flere vælger at gå den selvstændige vej.

”I den type arbejde, hvor det kan lade sig gøre at blive selvstændig, eksempelvis inden for grafisk design, kommunikation og HR, ser vi, at flere vælger denne karrierevej – primært kvinder. Det ’almindelige’ arbejdstagerliv er blevet krævende og komplekst, og det matcher ikke så godt et liv med børn, fritid og hobbyer. De selvstændige manglerderfor i gruppen af mulige ansøgere, når virksomheder slår faste stillinger op,” forklarer Alexandra Krautwald.

 

Virksomheder, gør jer attraktive!

Alexandra Krautwalds hovedbudskab til virksomheder, er, at alt, hvad man foretager sig, påvirker ens muligheder for at tiltrække arbejdskraft. Arbejdet med at rekruttere medarbejdere starter derfor med at få sin grundfortælling på plads:

”Start med virksomhedens branding og få tydeliggjort, hvad jeres grundfortælling er, hvem I er som virksomhed, hvad I står for og – ikke mindst – hvad I kan tilbyde jeres medarbejdere. Grundfortællingen skal inkorporeres alle steder i jeres kommunikation.”

Herefter er det tid til at give sine stillingsannoncer en kritisk gennemgang. De fleste stillingsopslag er nemlig for gammeldags og tætpakkede med for mange krav, floskler og selvfølgeligheder, mener Alexandra Krautwald.

”Stillingsopslag bør fokusere på at markedsføre virksomheden over for ansøgerne i stedet for at stille en masse krav til, hvad ansøgerne skal kunne for at komme i betragtning,” forklarer hun og fortsætter:

”Når I indkalder til samtaler, så gennemfør dem ordentligt. Skab en personlig velkomst i øjenhøjde, der får det bedste frem i kandidaterne. Drop forskellige typer tests, men sæt i stedet kandidaterne til at løse en opgave, som de reelt skal lave i stillingen. Og overvej så at betale ansøgerne for at udvise respekt for, at de har brugt tid på at løse opgaven.”

Øvrige elementer i rekrutteringsprocessen såsom onboarding-programmer og afslag på ansøgninger er også vigtige at prioritere og udføre ordentligt.

”Virksomheder er til eksamen hos både deres eksisterende og potentielle medarbejdere hver dag. Derfor skal de gøre sig umage hele vejen rundt, hvis de vil fastholde og tiltrække medarbejdere,” afslutter Alexandra Krautwald.