Virksomheder og organisationer kommer i fremtiden til at stille store krav til vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske.

Profitoptimering og et entydigt fokus på bundlinjen er ledestjernen i mange virksomheder og organisationer. Det sker på bekostning af menneskets og naturens begrænsninger. Og lige nu er vi på det yderste trin på effektiviseringsstigen. Men hvad skal vi så finde på?

På pej gruppens Strategikonference vil strategirådgiver Louise Orbesen tale om, hvorfor vi har brug for et radikalt opgør med måden, vi leder på i dag. Hvorfor det er vigtigt at tale om – og endnu vigtigere at handle på. Derfor vil hun fortælle om, hvordan fremtidens organisationer og lederskab ser ud samt give konkrete eksempler på, hvordan vi kommer i gang.

En foranderlig verden har ikke gjort det mindre relevant at have styr på strategiarbejdet – specielt da dette arbejde kræver overblik, hastighed og en kombination af det langsigtede og det ekstremt kortsigtede. Alle taler om VUCA som et beskrivende akronym for vores nutid med øget globalisering, digitalisering og et krav om hurtige beslutninger på ufuldstændigt grundlag. På pej gruppens Strategikonference bliver du klædt på til fremtidens strategiarbejde og lederskab.

Det får du på konferencen

  • Teori og praksis, der går hånd i hånd
  • Nyt indspark til din strategi
  • Erfaring fra konkrete strategiprocesser
  • Gode råd til din strategiproces
  • Personlige refleksioner over ledelse
  • Indspark til dit arbejde med motivation
  • Konkrete og lærerige cases

Læs mere om pej gruppens Strategikonference her