Strategisk rådgiver, foredragsholder og forfatter Lars Sander Matjeka svarer her på 3 spørgsmål, der relaterer sig til fremtidens leder. 

Hvad kendetegner en god leder anno 2023

Ingen ved med sikkerhed, hvad fremtiden bringer, og vi må indstille os på lav sigtbarhed, og at vi fortsat kommer til at stå i situationer, som vi ikke tidligere har prøvet. Én krise har nemlig ikke blot afløst en anden de seneste år – kriserne har lagt sig ovenpå hinanden. Eksempelvis er covid-19’s påvirkning af forsyningskæderne ikke afsluttet, før krig, energikrise, inflation og nu forventet recession er kommet til.

I det nuværende erhvervsklima er en god leder i min optik først og fremmest kendetegnet ved evnen til at:

  • navigere i usikkerhed og vise en tydelig ledestjerne
  • holde fokus og minimere kompleksitet
  • styre omkostningerne benhårdt og sikre gennemsigtighed i forretningen
  • passe på både sig selv og medarbejderne

Desuden har den gode leder minimum tre scenarieplaner liggende i skuffen, som kan bringes i spil afhængig af, hvordan fremtiden udvikler sig.

 

Hvorfor tror du, at der er så mange ledere, der ikke trives?

Mange ledere, der kommer til mig, er stressede og udkørte. De sover ikke om natten, har ondt i maven, hjertebanken, overvægt, usund livsstil og udfordrede familierelationer.

Størstedelen af dem er vokset op i patriarkalske, hierarkiske systemer drevet af økonomiske KPI’er, frygt, udpræget maskulinitet, mange arbejdstimer og lav psykologisk tryghed. Det er det, de kender og samtidig det, der gør det muligt for dem at køre i den dyre bil og bo i det store hus. Problemet opstår, når de begynder at mærke, at de ikke længere kan holde til det. At positionen og de materielle goder har en høj pris – og at de i bund og grund går på kompromis med dem selv og deres personlige værdier hver eneste dag.

En anden årsag til mistrivsel blandt ledere er en alt for ensidig definition af succes, som primært gøres op i ydre ting som penge, statussymboler og antal medarbejdere. Men succes er noget indre, og vi må se os selv i øjnene frem for at spejle os i andre. Tror vi, at formlen på succes er universel, risikerer vi nemlig at fylde vores liv med utilfredshed og en evig stræben efter noget, vi alligevel ikke ved præcis, hvad er.

 

Hvad er dit bedste råd til nuværende og kommende ledere?

Da jeg blev leder første gang som 21-årig, ville jeg ønske, at nogen havde sagt til mig, at det vigtigste er at lytte til sig selv. I mange tilfælde har jeg nemlig følt mig forkert, når jeg har valgt at gøre tingene på den måde, som var rigtig for mig. Måske netop derfor er det allervigtigste råd: Lyt mest til din indre stemme og mindst til de ydre stemmer.

Derudover har jeg personligt en række fokuspunkter, som jeg hver dag forsøger at efterleve:

  • Alt har en pris. Det vigtigste for mig er bevidstheden om, hvilken pris jeg betaler for hvad, og når jeg for eksempel vælger at takke ja til et aftenmøde, er prisen færre timer sammen med min familie.
  • Personlige værdier som GPS. Mine værdier er mit fundament og min retningsanviser, og det er dem, der gør mig i stand til at træffe bedre beslutninger både for mig selv og andre.
  • Frygten. Frygt begrænser og lukker ned, og derfor har jeg i mange år haft et skilt stående på mit skrivebord med teksten: ’Hvad ville du gøre, hvis du ikke var bange?’
  • Følg energien. Jeg er meget opmærksom på, hvad der henholdsvis giver og tager energi, og jeg stræber hele tiden efter at bruge flest ressourcer på opgaver og med mennesker, som løfter min energi.