Hvordan skal vi ruste vores børn til en turbulent fremtid?

Af Anne-Marie Dahl

Det var der midt i en brownie, at min psykolognabo nævnte begrebet ‘negativ kapacitet’. Vi havde overstået vores sædvanlige walk & talk langs vandet og var netop landet på en af Risskovs caféer. Krop, sjæl og kage bør altid forenes.

Fremtidens kompetencer?

Jeg var ved at forberede mig til et foredrag om fremtidens skole og om, hvordan vi ruster vores børn til morgendagens samfund og luftede min tvivl. Verden bliver jo vendt lidt på hovedet i disse år blandt andet med coronapandemi og Ukraine-krig.

Meget af det, som jeg plejer sige, holder selvfølgelig stadigvæk vand.

Som for eksempel:

At robotter og Big Data vil overtage mange af de rutineprægede opgaver, og derfor skal børn lære at arbejde kreativt og projektorienteret.

At vi skal arbejde mere digitalt og individuelt i fremtiden, og derfor skal børn lære at ‘skabe sig selv’, for fast arbejde og faste pladser kommer næppe med ind i fremtiden.

At der findes mængder af god viden og inspiration på den digitale motorvej, men også en masse udokumenterede påstande og overdrevne drømmebilleder, og derfor skal børn lære at navigere både åbent og kritisk.

At det vigtigt, at børn bliver bredt dannet – det vil sige ikke kun rent fagligt, men også psykologisk og empatisk, da vi skal leve af samarbejde i fremtiden og finde fodfæste i turbulent verden.

Så langt så godt, men det er gået op for mig, at jeg skal have opdateret mit foredrag med negativ kapacitet som kompetence.

Fra en tryg og rolig verden

De sidste mange år har vi levet i en relativ tryg og rolig verden – i hvert fald i det meste af Europa. Berlinmurens fald i 1989 blev symbolet på samhandel og fred mellem Øst og Vest. Samtidig er vi blevet et rigere samfund med ufattelig mange muligheder og en tiltro til, at eksperter og videnskab er løsningen på alle udfordringer.

Nu er glansbilledet om ikke revet midt over, så dog udfordret.

Til turbulens og utryghed

Cornapandemien viste, at en lille latterlig virus er stærkere end lægerne. Klimakrisen viser, at vores forbrug og levevis er på gale veje. Energiprisernes himmelflugt betyder, at drømmeferien må droppes til fordel for elregningen og værre: Nogle må måske gå fra hus og hjem. Ukraine-krigen har på ny skabt frygt for atombomben og angst for, om freden i Europa er truet.

Lige nu er det, som om hele vores verden ryster. Hvordan skal vi dog ruste vores børn til det?

At kapere tvivl og usikkerhed

Først syntes jeg, at negativ kapacitet lød, ja meget negativt, men det handler faktisk om det modsatte, nemlig om at have en stor kapacitet til at være i det negative eller vanskelige.

Udtrykket skulle stamme fra den engelske poet John Keats, der mente, at negativ kapacitet er, ”når mennesket formår at være i situationer, med usikkerhed, mysterier og tvivl uden pirreligt at søge efter facts og grunde.”

Det handler altså om at kunne tolerere angst, frygt, flertydighed og paradokser. Og forblive i en usikkerhed, så nye tanker og forestillinger kan pible frem. Jo mere man kan kapere det negative, des bedre bliver man til at se muligheder og finde nye løsninger.

Innovation og is i maven

I fremtiden skal vi finde nye løsninger. Udvikle nye grønne teknologier og energiformer, omstille vores produktion og levevis og bringe sundhedsvidenskaben videre i kamp mod blandt andet nye vira.

Det kræver viden, kreativitet, samarbejdsevne og det at kunne være i usikre udviklingsprocesser, hvor man ikke aner, om man er på rette kurs og når godt i mål. Som innovationsforskeren Otto Scharmer nogenlunde har udtrykt det: “I fremtiden handler det om at gå fra at være den, der ved, til den, der endnu ikke ved”.

Og der midt imellem skal man evne at have is i maven.

Vi skal ruste vores børn

Fremtiden ser mere vanskelig og urolig ud, end den gjorde for blot få år siden, og man kan let blive lammet af angst for krig, klima eller vira. Det er måske her, vi skal ruste vores børn. Det bliver endnu vigtige end før at kunne rumme usikkerhed, så vi kan handle på det, vi trods alt kan.

Derfor tror jeg, at min i øvrigt positive psykolognabo har ret: Vi skal vi ruste vores børn til negativ kapacitet i fremtiden.

Foto: Unsplash