Brugen af medier og tv er forskellig alt efter, hvilken livsfase man befinder sig i. I en analyse, foretaget af DR Medieforskning, har man set på mediebrugen på tværs af syv forskellige livsfaser. 

Grupperne i analysen fra DR Medieforskning er overordnet set dannet på baggrund af alder, men hver af faserne indeholder en række forskelligheder med udgangspunkt i for eksempel uddannelse, indkomst og boligsituation.

De ældre, 65+ år

I denne livsfase bruges meget tid på traditionelle medier. De ældre ser allermest tv, og radioen kører på højtryk i mange hjem. Denne gruppe benytter gerne smartphone og tablet. Alligevel er antallet af æl


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.