Brugen af medier og tv er forskellig alt efter, hvilken livsfase man befinder sig i. I en analyse, foretaget af DR Medieforskning, har man set på mediebrugen på tværs af syv forskellige livsfaser. 

Grupperne i analysen fra DR Medieforskning er overordnet set dannet på baggrund af alder, men hver af faserne indeholder en række forskelligheder med udgangspunkt i for eksempel uddannelse, indkomst og boligsituation.

De ældre, 65+ år

I denne livsfase bruges meget tid på traditionelle medier. De ældre ser allermest tv, og radioen kører på højtryk i mange hjem. Denne gruppe benytter gerne smartphone og tablet. Alligevel er antallet af ældre, som benytter digitale medier, relativt begrænset.

De modne voksne, 47-64 år

Fokus er på egne interesser og behov. Langt fra alle har fået teknologien ind under huden gennem uddannelse og job. De lavere socialklasser har et mere traditionelt mediebrug, men

Hovsa…

Denne artikel kræver login. Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.