Det norske analysebureau Opinion giver sit bud på, hvilke ændringer cornavirusset har medført i den norske befolknings adfærd, livsstil, arbejds- og handlevaner.

Situationen omkring pandemien Covid-19 skaber ændringer i folks adfærd, livsstil, arbejds- og handlevaner. I lyset af tidligere hændelser og erfaringer har det norske analysebureau Opinion listet syv adfærdsændringer, som indtræffer under økonomiske kriser, og hvad de betyder, som situationen ser ud lige nu, samt hvor længe de kan forventes at vare.

Hver ændrings varighed er vurderet efter følgende kategorier: Kort (kun mens krisen står på), middel (6-18 måneder efter krisen) eller lang (et til flere år).

 

1 || Fra udeliv til cocooning (middel varighed)

Udtrykket ’cocooning’ er lånt fra den amerikanske trendforsker Faith Popcorn, der introducerede begrebet i 1981, og beskriver, hvordan folk, når der opstår kriser og utryghed, reagerer ved at søge hjemmet og det nære og skabe en tryg skal rundt om sig selv og sine egne. Når der atter er etableret tryghed, vil folk igen søge udelivet, og mange vil bevidst søge lokale restauranter og arrangementer for at hjælpe disse tilbage på sporet.

 

2 || Fra nysgerrig til tryghedssøgende (middel varighed)

På samfundsniveau kan kriser skabe innovation om omstilling, men på individniveau vil forbrugerne holde sig til det, de kender, og som skaber tryghed i en usikker tid – med mindre der er tale om løsninger, som kan bidrage til at normalisere den aktuelle krisesituation.

 

3 || Fra idealisme til materialisme (middel varighed)

I urolige tider fokuserer og prioriterer vi det nære, egen familie og nærmiljø. Vi bliver optaget af at sikre vores ejendele, økonomi og komfort. Indtil trygheden atter indfinder sig vil tilslutningen til eksempelvis klimakampen, åbne grænser og globalisering være begrænset.

 

4 || Fra analog til digital adfærd (lang varighed)

Selv om nordmændene allerede er godt digitaliserede, er der lige nu mange nye brugergrupper, som prøver at holde videokonferencer, handle dagligvarer, følge kurser eller se koncerter på nettet. Mange får, hvad Opinion kalder en ’aha’-oplevelse, hvor der skabes grobund for nye digitale vaner, som, analysebureauet spår, vil sætte spor både i private- og arbejdsmæssige sammenhænge.

 

5 || Fra globalt til lokalt fællesskab (lang varighed)

Coronakrisen er en påmindelse om, at vi lever i en verden, hvor globale hændelser kan give lokale konsekvenser, og hvor mange bliver mindet om vigtigheden af et stærkt lokalt og nationalt beredskab. Ifølge Opinion står vi overfor en periode med øget støtte til det lokale og nationale og i bedste fald også styrket en fællesskabsfølelse.

 
6 || Fra tillid til skepsis – eller modsat? (lang varighed)

Tilliden til eksperter og autoriteter har i de seneste år været svækket til fordel for en individualiseret sandhedsopfattelse. Lige nu samles nordmændene imidlertid om myndigheder og eksperter, og selv om disse indrømmer manglende viden, har de fleste tillid til deres råd og vejledning. Men usikkerheden omkring situationen vil næppe styrke tilliden mellem eksperterne og folket – og det bliver klart for folk, at der oftest ikke findes et ensidigt facit i store, komplekse spørgsmål. Om det varer ved, afhænger af, hvorvidt anvisningerne viser sig at være rigtige, lyder det fra Opinion.

 

7 || Fra forbrug til at spare (usikker varighed)

Covid-19 har allerede kostet flere stillinger, og de, som mister eller står til at miste jobbet, vil sænke deres forbrug. Flere vil søge at kunne stabilisere deres økonomiske forhold gennem forsikringer, investeringer og opsparinger. Hvor lang tid adfærden varer afhænger af, hvor stor den økonomiske krise bliver.

 

Læs den fulde analyse her.