Fremtidens velfærdsstat – snild teknologi og hjælp til selvhjælp

Fremtidens velfærdsstat pejles i disse år ikke mindst ved hjælp…

Forsvaret for individuel autonomi

Corona-undtagelsestilstanden vil trække massive skygger i 2022.

Man skal lære at leve lokalt med globalisering og centralisering

Det er velkendt, at folk, der bor på landet, er mere lykkelige,…

Nå, hvad får du så tiden til at gå med?

Et ret almindeligt spørgsmål til dem, der har rundet de 60-70…

Det iscenesatte publikum

Publikum er ikke længere, hvad det har været. Godt nok ligner…

Arbejdet bliver mindre interessant i fremtiden

I et mere og mere individualiseret samfund er der ikke noget at…

Mennesker kan ikke undvære krisen – vi lever af den

Mennesker kan ikke leve uden kriser. De er besværlige. De er…

Fra individuelle valg til selvoptagethed

Når samfundets tråde og tendenser samles, er det muligt at fange…