En ny rapport med titlen ‘Anti-trend’ giver inspiration til design af bæredygtige produkter med udgangspunkt i de tre hovedtemaer: slowness, rawness og flexibility.

Bæredygtighed er et begreb, som bliver brugt meget, måske endda for meget, og som derfor har en tendens til at blive udvandet og fremstå meningsløst. Indenfor bæredygtighed kan man blandt andet arbejde med langtidsholdbarhed, social responsibility, upcycling, genbrugsmaterialer, øko-materialer, sundhed, muligheden for reparation, fleksibilitet eller æstetisk bæredygtighed. En hjørnesten i arbejdet med bæredygtigt design er at få forbrugeren til at forstå vigtigheden i at købe færre, men bedre produkter, som holder længere.  

Anti-trends udgør en modpol til trendbaseret overforbrug af uholdbare ting. En anti-trend er ikke det samme som en modtrend til fremherskende forbrugertrends. Anti-trends er snarere knyttet til holdbare brugs- og livsrytmer. Anti-trends er et billede på, hvad det gode liv indbefatter for en given bruger – på holdbare måder at tilrettelægge dagligdagen på og på en velafbalanceret fordeling af arbejde og fritid.

I den nyudgivne rapport har fortatter Kristine H. Harper inddelt sine anti-trends i tre hovedtemaer: slowness, rawness og flexibility, der kan bruges som inspiration til design af bæredygtige produkter.

Slowness

Slowness har stor tiltrækningskraft i vores tid og præger vores forbrug. Vi bliver påvirket i så høj en grad, at slow living er blevet en livsstil. Slowness opfordrer til at sænke tempoet og være til stede. takt med at slowliving bliver mere udbredt kan der også spores en øget efterspørgsel efter håndværk og taktilt stimulerende produktoplevelser. ‘Lidt men godt’ er mantraet for bevægelsen, og nøgleordene nature, crafts og rythms kan ligeledes kobles på.  

Rawness 

Bæredygtig, rå og modstandsdygtig skønhed er ikke glat og uplettet. Rawness forbindes med taktilitet og med hænder, der rører, og kroppe, der anvender, samt med de spor, som denne berøring og brug efterlader. Når man arbejder med rawness, bør man tænke anti-convenience. Nøgleordene for dette tema er texture, simplicity og time. 

Flexibility 

Når man designer et bæredygtigt produkt, kan man med fordel have åbenhed og fleksibilitet i tankerne. Det åbne objekt opfordrer til et langvarigt forhold mellem brugeren og produktet. Det forhold er baseret på fleksibilitet og foranderlighed. Fleksibiliteten kan være nedfældet i designobjektets æstetik – i måden materialerne, mønstrene og farverne kan rumme brug og slitage.  Nøgleordene for fleksibilitet er changeability, repairability og shareability.

 

Læs mere om Anti-trend rapporten her