44 procent af danskerne interesserer i høj eller i meget høj grad for bæredygtighed. Det viser en ny undersøgelse fra Videnscentret Bolius, der har kortlagt danskernes opfattelse af bæredygtighed.

Danskerne har for alvor taget bæredygtighedsbegrebet til sig, og hele 44 procent interesserer sig i høj eller meget høj grad for bæredygtighed. Kun 16 procent interesserer sig i mindre grad eller overhovedet ikke for bæredygtighed. Det viser en ny undersøgelse fra Videnscentret Bolius.

Undersøgelsen er baseret på onlineinterviews foretaget mellem uge 42 og 43 i 2019 med i alt 2.040 personer over 18 år stratificeret og vejet på køn, alder, landsdel og uddannelse og gennemført af analyseinstituttet TNS Gallup.

Målet har været at afdække danskernes viden om bæredygtighed generelt og i forbindelse med boligen samt interesser, adfærd og barrierer tilknyttet bæredygtighed.

I undersøgelsen er de adspurgte blandt andet blevet bedt om svare på, hvad de forbinder med bæredygtighed. Her svarer 22 procent, at de forbinder genbrug med bæredygtighed, og ligeledes svarer 22 procent, at de forbinder det at undgå ressourcespild, herunder madspild, som bæredygtigt.

Dernæst har 15 procent svaret, at de anser det at undgå belastning af miljøet som bæredygtigt, og 14 procent har svaret, at de mener at de at passe på jorden og have omtanke for de kommende generationer for dem er bæredygtighed.

 

Vedvarende energi er vigtigst

De adspurgte i undersøgelsen er desuden blevet bedt om at forholde sig til hvilke af en række udsagn, der er korrekte i forhold til bæredygtighed. Her svarer 82 procent, at de blandt andet forbinder bæredygtighed med at udnytte vores ressourcer bedre.

Dernæst vurderer 66 procent af de adspurgte, at det at nedbringe den samlede CO2-udledning og at vedligeholde materialer og tænke lang levetid er korrekt i forhold til bæredygtighed, hvilket også, ifølge Bolius Videnscentret, er korrekt.

Den største misforståelse omkring bæredygtighed er, ifølge Bolius Videnscentret, at bæredygtighed er det samme som økologi, og at bæredygtighed kun handler om at bruge genbrug. Det svarer henholdsvis 17 og 15 procent af de adspurgte.

Undersøgelsens adspurgte er ydermere blevet bedt svare på, hvilke af en række områder de finder vigtigst at fokusere på for at leve bæredygtigt. Her svarer 52 procent, at det vigtigste er energiforsyningen og det at benytte eksempelvis vedvarende energikilder.

Dernæst mener 46 procent, at det er vigtigt at øge produkters levetid og købe genbrug. 43 procent svarer, at det er vigtigt at fokusere på adfærden i hjemmet og dermed spare på eksempelvis el, vand og varme samt at affaldssortere.

Selv om hele 15 procent svarer, at de mener, at det at optimere og udnytte boligens arealer bedre, er korrekt, hvilket Videnscentret Bolius også angiver som værende korrekt, svarer kun to procent, at de finder det at bo mindre eller optimere sine arealer vigtigt at fokusere på i forhold til bæredygtighed.