Ja-hat, Jubeloptimist, Positivpoliti, Blåøjet, Naiv. Der har ikke manglet kreative navne, siden jeg sprang ud som Optimist for mange år siden. Men jeg har taget kampen op og har kæmpet for det ord, som rummer mest mentalt guld af alle. I hvert fald i min verden. Utroligt mange mennesker har nemlig trodset modgang på inspirerende vis ved at gøre brug af de optimistiske redskaber.

Af Henrik Mathiasen

Slår man optimisme op i ordbogen, står der: ”Indstilling der er præget af tro på en positiv udvikling i en bestemt sag eller i al almindelighed”.

Frit oversat betyder det: ”En attitude til livet, hvor vi gennem egne handlinger kan komme et bedre sted hen”.

Jeg har aldrig set nogen komme et godt sted hen ved at påtage sig offerrollen. Kortvarigt kan det føles godt at fritage sig fra ansvaret for egen lykke og skyde skylden på andre. Men vi bliver hurtigt en fjer, der blæser rundt i tilfældighedens vinde og lever på lykke og fromme i håb om, at andre hjælper os.

Optimisters grundholdning er fundamentalt anderledes. Vi føler, at vi kan gøre noget ved situationen. Vi har fokus på løsninger og de ting, der ligger inden for vores indflydelsessfære.

Jeg er foredragsholder, og under Covid-19 fandt jeg ud af, at forsamlingsforbud og foredragsholder ikke rimede videre godt. Mit produkt blev ulovligt at levere fra den ene dag til den anden. Jeg gik fra at have en indtjening til at tjene nul kroner. Her kunne jeg godt græde snot og beklage mig over en flagermus i Wuhan (eller hvad det nu har været). Men jeg ville ikke komme et godt sted hen. I stedet flyttede jeg fokus til det, jeg kunne gøre noget ved. Jeg kastede mig over online foredrag og endte med at få en rigtig god forretning. Jeg var ikke positiv omkring Covid-19. Men jeg var optimistisk.

På samme måde kan jeg ikke egenhændigt få krigen i Ukraine til at gå væk. Jeg kan ikke påvirke inflationen eller sænke prisen på strøm. Men jeg kan sørge for, at jeg bevarer mit gode humør på trods af krigens rædsler. Det kommer mine børn, min kone og mine kunder til gode. Jeg kan handle mere omkostningsbevidst i supermarkedet. Jeg kan vaske mit tøj på hensigtsmæssige tidspunkter af døgnet, og jeg kan påvirke min indtægt i en positiv retning.

Følelsen af at komme i kontrol over sin egen situation og kunne gøre noget ved en given situation er essentiel for vores velbefindende. Og det er grundstenen i optimisme.

Photo by Claus Sall (www.claussall.com) 2022
Henrik Mathiasen er foredragsholder, bestseller forfatter og stifter af Award Showet for Årets Optimister. Henrik har undervist en langrække af danske og udenlandske virksomheder i optimismens verden. Han har skrevet fem bøger og er en af Danmarks mest bookede foredragsholdere.