Foredragsholder, forfatter og indehaver af konsulentvirksomheden Super Navigators, Camilla Kring, svarer på 3 spørgsmål, der relaterer sig til både arbejdsplads og arbejdskultur. 

 

Hvad kendetegner en god arbejdsplads anno 2023?

Den gode arbejdsplads er fleksibel, så jeg kan synkronisere rytmerne i mit liv. Vi har forskellige familiekonstellationer, arbejdsrytmer og døgnrytmer, og jo mere indflydelse vi har på, hvor og hvornår vi arbejder, des bedre kan vi synkronisere rytmerne.

Den gode arbejdsplads er inkluderende, så jeg kan være mig, og du kan være dig på arbejdspladsen.

Den gode arbejdsplads er socialt bæredygtig. Vi lever længere, og vi skal arbejde længere. Derfor har det også stor betydning for os at arbejde for organisationer, hvor vi kan forblive sunde – både mentalt og fysisk.

 

Hvad er de vigtigste drivere for at skabe en attraktiv arbejdskultur?

Tillid, tryghed og tilhørsforhold.

I bogen ‘Unleashed’ af Frances Frei og Anne Morriss taler de om tillidstrekanten med tre elementer, der skal være til stede for, at der kan opstå tillid mellem leder og medarbejder: Autenticitet, empati og logik.

Autenticiteten betyder, at medarbejderen skal opleve ‘the real you’. Empati betyder, at medarbejderen oplever, at du har omsorg for ham/hende og hans/hendes succes. Logik handler om, at der en logisk tænkning i dine ledelsesbeslutninger.

Tryghed. Med tryghed mener jeg primært den psykologiske tryghed – som defineres i bogen ‘Den frygtløse organisation’ af Amy C. Edmondson, professor fra Harvard University:

”Psykologisk tryghed defineres bredt som et klima, hvor mennesker er trygge ved at udtrykke sig og være sig selv. Mere specifikt kan man sige, at når mennesker oplever psykologisk tryghed på deres arbejdsplads, føler de sig trygge ved at tale om bekymringer og fejltagelser uden at frygte for at komme i forlegenhed eller blive straffet”.

Tilhørsforhold. Ifølge ‘Deloitte Global Human Capital Trends 2020’ er den vigtigste trend på arbejdspladserne, at ledelsen skaber arbejdspladser, hvor medarbejdere oplever, at de hører til. Følgende tre faktorer påvirker din organisations evne til at skabe en følelse af tilhørsforhold: Organisationskultur, ledelsesadfærd samt personlige relationer på arbejdspladsen.

 

Hvad er dit bedste råd til virksomheder for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere i de kommende år?

Autenticitet. Stå ved, hvem I er. Mange virksomheder lavede lynhurtige strukturelle forandringer under Covid-19. Vi skulle pludselig arbejde hjemme. Vi fandt ud af, at vi kunne arbejde fra distancen. Men der var ikke tid til kulturelle forandringer. Det er ikke virksomhedens struktur, men virksomhedens kultur, der afgør, om medarbejderne tør benytte sig af fleksibiliteten.

Kommuniker klart og tydeligt, hvilke rammer for fleksibilitet der er hos jer. Hvis I bedst kan lide, at medarbejderne primært er på kontoret, så kommuniker det. Hvis I har implementeret en firedages arbejdsuge, så kommuniker det. Mennesker er forskellige. Nogle mennesker ønsker ikke hjemmearbejde. Nogle mennesker bryder sig ikke om kontorer. Arbejdspladser skal være forskellige og tiltrække mennesker, hvor der er et match i præferencer. Når det sker, er der ofte en fordobling i leverancer.