Det fleksible arbejdsmarked

Vi står foran en tid, hvor måden, vi arbejder på, radikalt vil ændres. En tid, hvor nye måder at organisere sig på popper op i hastigt…