Den tilværelse og det arbejdsmarked, som de unge generationer bliver en del af, står over for et økonomisk og menneskeligt paradigmeskift – og det vil ændre meget fremover. En generel og omsiggribende mangel på fysisk og mentalt overskud vil – sammen med nye teknologiske landvindinger – påvirke vores nuværende syn på værdiskabelse, fællesskaber, samarbejde, ledelse og virksomhedsdrift. Hvor overgangen – eller paradigmeskiftet – mellem landbrugssamfund og industrisamfund tog omkring 200 år, vil overgangen fra projektsamfundet til fremtidens økonomi og tendenser ske væsentligt hurtigere. Den transformation har mange fra de ældre generationer ikke set komme


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.