Den tilværelse og det arbejdsmarked, som de unge generationer bliver en del af, står over for et økonomisk og menneskeligt paradigmeskift – og det vil ændre meget fremover. En generel og omsiggribende mangel på fysisk og mentalt overskud vil – sammen med nye teknologiske landvindinger – påvirke vores nuværende syn på værdiskabelse, fællesskaber, samarbejde, ledelse og virksomhedsdrift. Hvor overgangen – eller paradigmeskiftet – mellem landbrugssamfund og industrisamfund tog omkring 200 år, vil overgangen fra projektsamfundet til fremtidens økonomi og tendenser ske væsentligt hurtigere. Den transformation har mange fra de ældre generationer ikke set komme endnu. Men det har de unge.

De unge generationer tror ikke på projektsamfundets pseudoforestillinger om det grænseløse arbejde, men ser derimod et akut behov for at gøre op med nogle aktuelle illusioner, som de ældre generationer har bundet dem på ærmet. De unge har eksempelvis fået f

Hovsa…

Denne artikel kræver login. Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.