Selvom fysiske butikker stadigvæk er den foretrukne indkøbsmetode, udfordres deres position, når man tager højde for forbrugernes researchfase. Op til 33 procent af købene i fysiske butikker er nemlig baseret på onlineresearch.

En ny omnichannel-rapport fra DI Handel afslører, at i 3. kvartal 2023 købte 43 procent af danskerne deres seneste nonfoodvarer online via en webshop eller app. Imens valgte 54 procent at købe i en fysisk butik. Selvom fysiske butikker stadig er den mest populære købskanal, er det vigtigt at bemærke, at mange forbrugere undersøger produkterne online før køb. Når denne researchfase tages i betragtning, udfordres de fysiske butik


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.