Marianne Levinsen
Marianne Levinsen
5 Articles0 Comments

Marianne Levinsen er uddannet i Statskundskab i 1992 efter studieophold på henholdsvis Institut D`Etudes Politiques de Paris og Stanford. Hun har en lang erfaring som medarbejder, konsulent og leder, før hun sprang ud som fremtidsforsker den 1. januar 2006. I dag er hun forskningschef hos Fremforsk. Hun har praktisk erfaring i ledelse og organisationsudvikling samt en teoretisk baggrund på området. Endvidere er hendes fokusområder de unge og deres fremtidige adfærd, forbrug og holdning er et af de væsentlige analyse- og formidlingsområder.