Små danske virksomheder bruger cloud computing i langt større udstrækning og til flere formål end de større virksomheder.

Cloud computing er it-service, der leveres og benyttes via internettet. Når man ser på brugerne af cloud computing i 2012, benyttede 37 procent af virksomhederne med 10-19 ansatte sig af mindst fem services. I virksomheder med mindst 100 ansatte var andelen 21 procent.

I alt benyttede 24 procent af de danske virksomheder med mindst 10 ansatte sig i 2012 af cloud computing. Det fremgår af publikationen It-anvendelse i virksomheder 2012, som Danmarks Statistik udgiver i dag.

Andre tendenser:

  • 3 procent af virksomhederne ansatte nye udenlandske it-specialister i 2011. Halvdelen af disse virksomheder rekrutterede fra EU-landene, mens 41 pct. rekrutterede fra de asiatiske lande.

Som årsag angav 38 procent, at det er vanskeligt at finde de rigtige kompetencer i Danmark. 34 procent angav lavere lønomkostninger.

  • Andelen af virksomheder med en internetforbindelse på mindst 30 Mbit/sek. er steget markant fra 28 procent i 2011 til 37 procent i 2012. Det er især forbindelserne på mindst 100 Mbit/sek., der tegner sig for stigningen.
  • Danske virksomheder bruger i stigende grad internettet til at indberette moms. I 2010 afregnede 78 procent af virksomhederne moms på nettet. I 2011 var tallet steget til 88 procent.