Danskerne lever længere, og andelen af ældre i befolkningen vokser. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen med titlen Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark viser, at de nye seniorer generelt har bedre helbred og er mindre nedslidte end tidligere. Men samtidig stiger sygeligheden og medicinforbruget, og flere ældre er overvægtige og har et stort alkoholforbrug.
Rapporten giver for første gang et samlet overblik over ældrebefolkningens sundhedstilstand og en pejling af den demografiske og sundhedsmæssige udvikling de næste 20 år.
Rapporten viser også, at folkesygdomme som stofskiftes-ygdomme, herunder diabetes, hjerte-kar-sygdomme, muskel- og skeletsygdo


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.