– om sammenhængskraft, scener og spejle

De fremmede udgør i disse år en udfordring for et flertal af danskerne. Forstået på den måde, at flygtninge og indvandrere ifølge danskerne udgør en trussel mod den danske kultur og det danske samfund. I flere sammenhænge tales der ligefrem om, at især dem med muslimsk baggrund udgør en trussel mod det danske samfunds sammen-hængskraft.

De fremmede som politisk skydeskive
Valg er blevet vundet, og regeringer er blevet dannet med udgangspunkt i en tematisering af indvandring som en udfordring i det danske samfund. Det er også situationen i 2015, hvor flere partier endnu engang


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.