Seniorer mellem 65 og 74 år sætter sig oftere til tasterne i de nordiske lande end i resten af EU. Regelmæssig internetbrug blandt ældre er mest udbredt i Norge, Island, Sverige, Holland og Danmark, hvor flere end hver anden ældre anvender internettet mindst én gang om ugen. I de 27 EU-lande gælder det én ud af fire ældre.
Godt hver anden dansker mellem 65 og 74 år anvender internettet mindst én gang om ugen. Fire ud af ti gør det hver dag eller næsten hver dag. De danske resultater er dermed et godt stykke over EU-gennemsnittet.

Læs mere i NYT fra Danmarks Statistik