Der er nu mere end 2 mio. smartphones i Danmark. Størst er udbredelsen blandt 18-39
årige, hvor mere end halvdelen i dag har en smartphone. Blandt de 18-39 årige er iPhones og Android smartphones stort set lige populære, mens det i ældre målgrupper er væsentligt mere udbredt at have en Androidbaseret smartphone. Dette fremgår af en undersøgelse fra Balleby & Grumsen, der også oplyser, at 317.000 voksne danskere
(18-70 år) har en iPad derhjemme.