Velhavende forbrugere er nogle af de mest aktive online-shoppere. Men ifølge en ny rapport fra eMarketer med titlen Affluent Shoppers and Luxury Brand Retailers Online er det de færreste luksusmærker, der har været i stand til at tilbyde e-handlende den luksusoplevelse, som de også forventer online. Konsekvensen er, at knap så kendte mærker eller store og velfungerende online-butikker har været i stand til at tilkæmpe sig en større markedsandel.
eMarketer fremhæver bl.a. at de store brands har regnet med, at deres historie og gode ry var nok til også at klare sig på nettet – og at det var nok med en ”standard”-løsning. Nogle af de store brands har valgt kun at have


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.