I august måned lancerede pej gruppen Fremtids-tanken – en tænketank for dem, der kan og vil tænke fremtid. De ni nuværende ’fritænkere’ i tænketanken er blevet bedt om at komme med deres helt eget bud på 2015.

Disse ni bud er skrevet uafhængigt af hinanden, de er skrevet med hvert deres syn på fremtiden, muligheder og begrænsninger, og de er både skrevet med passion, i ramme alvor og med et glimt i øjet.

Fritænkerne i Fremtids-tanken træder sammen for første gang i december. Ni store hjerner (og egoer?) i samme rum en hel dag. Der skal tænkes højt, provokeres og inspireres. Sammen skal de bringe en masse bud på fremtiden til bordet, diskutere dem og udvælge nogle af dem til videre bearbejdelse. Resultatet kan være alt fra vilde scenarier til håndgribelige værktøjer, det kan være små tekster, store rapporter eller bøger – og der bliver helt sikket tale om artikler i TID & tendenser.

Læserne i TID & tendenser er altså blandt den heldige skare, der får indblik i, hvad der tænkes og får indsigt i hvilke strategiske muligheder og valg, der ligger forude. Medlemmerne af pej gruppens Trendlab – som også får TID & tendenser som en del af medlemskabet – er dem, der kommer tættest på Fremtids-tanken, idet de er garanteret at få ny viden og nye tanker først.

Og vi har lidt mere på tapetet: Vi lancerer en ny konference med fokus på strategi og mulige navigationsmuligheder i en ny verden. Den første konference afholdes i marts 2015 i Herning.

Hvad byder 2015 på?
Det spørgsmål har vi stillet de ni ‘fritænkere’ i Fremtids-tanken, som er pej gruppens tænketank for dem, der kan og vil tænke fremtid. I den udgave af TID & tendenser, som udkom den 11. november, kan du læse alle ni bud. Her kan du få en forsmag på deres tanker for 2015. 

Anne Skare Nielsen:
“Selfien bliver afløst af dronien – droner vil for alvor begynde at poppe op: De flyver ud med øl til festivaler eller klipper de øverste grene af kirsebærtræet eller tager billeder til havefesten (eller lurer ind af dit vindue).” 

Mads Arlien-Søborg:
“Søgen efter identitet i en postkrise tid. Tiden er præget af en vores søgen efter mening og indhold. 2015 fortsætter denne tendens. Men forude ligger modtendensen, som handler om at stoppe op og bare ’være’.”

Louise Byg Kongsholm:
“Alt det grundlæggende er på plads; forbrugertillid, frie midler, stigende huspriser, faldende arbejdsløshed, stigende dankortomsætning og meget mere. Så mon ikke året 2015 bliver et af de første reelle vækstår?”

Ståle Økland:
“Oslo er Europas raskest voksende hovedstad. Men det finnes noen mørke skyer over Norge også, særlig på grunn av lavere oljepriser og manglende inntjening for oljeservicenæringen. Det er varslet lavere oljeaktivitet i 2015.”

Ulrik Haagerup:
“Jeg tror på, at folk i fremtiden vil efterspørge konstruktive og troværdige nyheder med substans. Som tingene ser ud i dag, så stoler folk simpelthen ikke på journalister som faggruppe. Vi afspejler ikke den virkelige verden, synes mange.”

Johannes Andersen:
“2015 vil være året, hvor de første tendenser til massiv dyrkelse af afslappethed og større lighed for alvor vil slå igennem. Ikke mindst med henvisning til hensynet til miljø, klima og til hinanden. Farten vil blive sat ned, i hvert fald i princippet.”

Poul Erik Jakobsen:
“2015 bliver præget af valg, en mere positiv stemning, forbrug, krig/fred, rejse og digital detox.”

Henrik Libak:
“De fysiske butikker vil fortsat være under et meget stort pres i 2015. De, der ikke tager kampen op og sætter servicen i højsædet, højner aktivitetsniveauet og tænker en eller anden form for digital integration ind i konceptet, vil komme til at lide yderligere.”

Kenneth Iversen:
“Europa generelt er præget af svage politiske topledere, og især Italien og Frankrig kommer til at opleve store problemer, før deres politikere indser, at reformer er nødvendige. De kan påvirke den økonomiske vækst alvorligt. De mange politiske reformer i Danmark, som er blevet gennemført af den nuværende regering (uanset hvem der har tænkt dem), vil give Danmark et forspring i økonomisk sundhed i forhold til mange andre europæiske lande.”