Planlæg generationsskiftet og dermed fremtiden for virksomheden. Ny undersøgelse foretaget blandt mindre og mellemstore virksomheder viser, at seks ud af ti mindre virksomheder mangler en plan for generationsskifte.

”Vi ved, at ca. 80 procent af alle danske virksomheder er ejerledede, og at de dermed skal igennem et ejerskifte på et tidspunkt i deres livscyklus. Det kan derfor få store samfundsmæssige konsekvenser, hvis virksomhederne ikke bliver bedre til at håndtere det vigtige ejerskifte,” udtaler en bekymret Sigurd Schou Madsen, erhvervspolitisk konsulent hos Dansk Erhverv med speciale i små og mellemstore virksomheder.

Dansk Industris nyeste tal viser, at ca. en tredjedel af mindre og mellemstore virksomheder ikke har planer om at søge rådgivning om ejerskifte, og tal fra en ny undersøgelse, foretaget blandt godt 500 ejere eller ledere i små og mellemstore danske virksomheder af Epinion for advokatkæden Advodan, understreger dette. 58 procent svarer, at de ikke har lavet klare og konkrete aftaler om, hvad der skal ske med virksomheden ved generationsskifte, salg af virksomhed eller overdragelse af partnerskab.

Ifølge advokat Jens Iversen fra Advodan er tallene ikke overraskende. De afspejler den virkelighed, han møder.

”Vi ser desværre ofte, at virksomhedsejerne ikke har nogen exitstrategi. Billedet er det samme, uanset om der er to eller ti år til den dag, ejeren smider tøjlerne. For mange er det grænseoverskridende at gå i gang med processen, og det gælder uanset, om det er en del af familien, en betroet medarbejder eller en helt fremmed køber, der skal involveres. Udfordringen er i tide at få talt ordentligt og realistisk om, hvad der skal ske og få lavet de planer og aftaler, der skal til, for at alle parter trygt kan involvere sig. Ofte er det også en god idé at få lavet et testamente, og alt det her kræver planlægning,” siger han.

Når størstedelen af ejerne af virksomhederne ikke ved, hvad der skal ske den dag, de ikke sidder for enden af bordet mere, kommer det til at koste både den enkelte og samfundet dyrt, lyder det fra Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv: Vi risikerer at tabe værdi på gulvet
Der er to gyldne råd til virksomhedsejerne: Planlæg generationsskiftet i god tid og få professionel rådgivning. At mange ikke følger de to råd, er ifølge Dansk Erhverv en reel, samfundsmæssig udfordring.

”Op mod 25.000 ejerledede virksomheder skal i løbet af de næste ti år skifte ejer. Der er i vid udstrækning tale om sunde og veldrevne virksomheder, der bare skal have ny ejer. Men ejerskiftet er ikke altid lige til, og vi ser alt for ofte virksomheder lukke, fordi de ikke får gennemført et succesfuldt ejerskifte,” siger Sigurd Schou Madsen, og fortsætter:

”Der er et stort behov for rådgivning og understøttelse af processen, og når et så stort antal virksomheder snart skal skifte ejer, er der en fare for at tabe en meget stor mængde opbygget værdi på gulvet.”

Tallene fra Advodan viser, at 40 procent ikke synes, at de har tilstrækkelig viden omkring regler og faldgruber i virksomhedens ejerforhold, og vidner om en udbredt mangel på forberedelse. Forberedelse er fremtidssikring.faktaboks2