Food Trend Map er et strategisk navigationsredskab eller landkort, der giver et overblik og gør det lettere at træffe de rigtige valg i fødevarebranchen. Klare strategiske valg, og en tydelig og differentieret profil, er afgørende for fremtidig succes.

Der findes flere forskellige typer og niveauer af fødevaretrends. Trends med forskellig varighed, udbredelse og styrke. I næste udgave af TID & tendenser går vi så i kødet på de mere overordnede og grundlæggende fødevaretendenser. Dem med en længere levetid og med afgørende betydning for, hvilke mikrotrends der kommercielt har potentiale til at slå igennem.

Klare valg
Sølle 10 procent af danskernes samlede forbrug går til fødevarer, så rationelt set burde det ikke være et emne, der får megen spalteplads, da vi jo åbenbart har mere travlt med at bruge pengene på alt muligt andet end mad. Alligevel står forbrug og mediefokus i skærende kontrast til hinanden på fødevareområdet. Aldrig har mad med alt fra Noma i den ene yderlighed til hestekødsskandaler i den anden fyldt så meget i mediebilledet som nu. Det skyldes, at vores madindtag – eller måske snarere drømmene om, hvad og hvordan vi egentlig gerne ville spise – mere og mere styres af bl.a. følelser, lyster, mode, livsstil, smag og behag end af rationelle og basale behov for at blive mætte og få den rette ernæring.
Fødevareområdet har derfor udviklet sig til en af det moderne samfunds mest følelsesladede, irrationelle og paradoksfyldte forbrugs- og medieskabte kamparenaer. Alle har en mening om mad. Men ofte er der langt imellem det, vi siger og gør, og der er langt mellem drøm og virkelighed og mellem sandhed og løgn blandt både forbrugerne og aktørerne i fødevarebranchen.
Jo mere fødevareforbruget styres af drømme, følelser og livsstil, desto vigtigere er det som spiller i fødevarebranchen at få truffet og stå fast på nogle klare strategiske valg frem for flere bløde og udvandende krisekompromisser. Jo mere mudret, den samlede fødevarebranche fremstår i mediebilledet, desto mere essentielt er det for den enkelte aktør at få signaleret og kommunikeret en klar, stærk og differentieret profil over for forbrugerne.

Food Trend Map
I den strategiske proces og i arbejdet med at finde en stærk, tydelig og differentieret profil er det ofte af afgørende betydning at kunne navigere blandt de grundlæggende fremtidige fødevaretrends. På den måde er det muligt både at finde ud af, hvilken bane man vil spille på og at holde sig inden for banen, rammerne og reglerne for den valgte strategi eller trend.
Food Trend Map er et strategisk navigationsredskab eller landkort, der netop kan være med til at give overblikket, træffe de rigtige valg og til at skærpe og fastholde fokus og profil. Hensigten med Food Trend Map og denne præsentation af redskabet er derfor også primært at skabe overblik og forenkling og at beskrive de store begreber og rammer. Eller med andre ord at øge kendskabet til de mulige strategiske trendmæssige udfaldsrum (scenarier). Det er primært et forsøg på at placere og rubricere nogen af de mange trends på fødevareområdet og ikke mindst overordnede, drivende kræfter bag dem, frem for at dykke ned i en grundig beskrivelse og analyse af de specifikke undertrends.

Se de fem forskellige Food Trend Maps i næste nummer af TID & tendenser, der udkommer i næste uge.