Fleksible arbejdstider med flydende grænser mellem privatliv og arbejdsliv og større grad af selvledelse har længe været under luppen. Forskere har længe ment, at det skabte øget stress, men en ny undersøgelse viser, at folk, der leder sig selv, har en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv end andre.

Men en ny undersøgelse fra Statskundskab på Syddansk Universitet viser, at de selvledende medarbejdere oplever at de har en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, og at de ikke har mere overarbejde end dem, der ikke har mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde. De selvledende medarbejdere oplever også, at chefen stiller klare krav til deres opgaveløsning, mens folk uden selvledelse ikke oplever samme klarhed. Folk med selvledelse oplever at få et meget konkret krav som at skrive tre historier per dag, og samtidig en meget bred ramme at løse opgaven indenfor. De bestemmer selv, hvordan de vil løse opgaven.

Det er dog ikke problemfrit at praktisere selvledelse, og undersøgelsen har da også vist, at andre sider af selvledelse kan stresse medarbejderne. Undersøgelsen viser, at medarbejdernes krav til egne præstationer, skaber problemer. Og for at selvledelsen kan fungere, kræver den, at lederen baserer sin ledelse på værdibaseret ledelse. Det betyder, at detailstyringen opgives, og man i stedet leder gennem værdier, så medarbejderne arbejder efter samme mål. Det kræver imidlertid, at der er overensstemmelse mellem medarbejdernes idealer og identitet, og de idealer organisationen lægger vægt på. Værdibaseret ledelse kan imidlertid også hurtigt give bagslag, hvis de idealer, ledelsen fremhæver og italesætter, ikke stemmer overens med de faktiske arbejdsforhold, og det derfor rent praktisk ikke er muligt for de selvledende at leve et godt liv.

En anden kilde til frustration for selvledende medarbejdere er, hvis de tror, at de har 100 procent selvledelse, selvom de reelt ikke har det. Der er imidlertid nødt til at være rammer for selvledelsen, da det ellers ville føre til 100 procent anarki blandt medarbejderne. For organisationer vil altid have nogle produkter eller ydelser, der skal leveres på et bestemt tidspunkt. Ofte vil der også være nogle rammer for økonomien, og i den offentlige sektor vil der også være politiske beslutninger, der sætter rammerne for ens arbejde. Derfor er man nødt til at være realistisk, mener forskeren.

Tre gode råd til at lede selvledende medarbejdere

  1. Sørg for, at der er overensstemmelse mellem idealer og praksis. Det skal være muligt at udføre arbejdet i overensstemmelse med de idealer, selvledende medarbejdere navigerer efter.
  2. Få afstemt forventningerne leder og medarbejder imellem, så medarbejdere ved, hvornår en opgave er løst godt nok.
  3. Tag en dialog om grænserne for selvledelse. På hvilke områder har de selvledelse, og på hvilke områder er de underlagt rammer og regler.

Kilde: Lederweb

 

 

 

 

 

 

Om undersøgelsen:

 

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Center for Alternativ Samfundsanalyse og består af både kvalitative interview lavet på fem forskellige arbejdspladser og en spørgeskemaundersøgelse blandt alle danske nyhedsarbejdere med svar fra 2.200 medarbejdere.