Magt, erotisk kapital, status og troværdighed kommer under kærlig behandling af sociolog, trendrådgiver Emilia van Hauen. Hun mener, at det handler om at turde og ville komme til syne i stedet for at vente på at blive behørigt opdaget.

Hvorfor troede folk på Stein Bagger? Eller Kurt Thorsen? Eller Milena Penkowa? Spørgsmålene bliver stillet af sociolog trendrådgiver Emilia van Hauen.

Hun mener, at selvom vi i dag taler meget om det at være autentisk, så er det ikke noget nyt, at vi søger det ægte, det originale, det uforfalskede. Det har mange kulturer til alle tider påberåbt sig retten til, og især er succesfulde subkulturer ret gode til at hævde deres originalitet og rødder. Eksempelvis sker det inden for musik, oprørsbevægelser eller ligefrem i politik.

Det gælder om at være personlig
Emilia van Hauen mener, at når vi taler om personer, så ligger autenticiteten til gengæld i, om du forvalter din rolle på en personlig måde, der først og fremmest er dig og ikke bare en dårlig kopi af noget, nogen har bedt dig om at være. Vi lever i en performancekultur, hvor du i høj grad skal formidle dig selv i mange forskellige situationer

Derfor er den personlige identitet blevet meget vigtigere end din givne rolle, fordi du har så mange roller, du hele tiden veksler imellem. Er du imidlertid autentisk, vil din personlighed til hver en tid skinne igennem, hvilken som helst social rolle du påtager dig. Derfor mener Emilia van Hauen, at vi kan regne med den, du er. Det gør ifølge hende os alle trygge som modtagere. Og så får man folk til at lytte til os!

Tre svindlere
Folk troede på ratpacket Bagger, Thorsen og Penkowa (også forkortet som BTP-packet), fordi de hver især var dygtige til at forvalte et eller flere af de elementer, som indgår i autentisk kommunikation. Det afgørende er ifølge Emilia van Hauen, at fordi det faktisk ikke var autentisk, blev de netop afsløret. Og nu står de så over for en næsten umulig opgave; nemlig at genvinde noget af autenticiteten, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få en plads i det danske samfund.

Spørgsmål i disse år er: Virker lortet? Og holder det i længden?
Emilia van Hauen mener, at vi mennesker vil mærke personen før budskabet og fagligheden. Ifølge hende vil vi mennesker have en syretest, der viser, at vores afsender kan forvalte sin faglighed og status ordentligt. Så vi ikke mister vores egen faglige troværdighed og status ved at løbe videre med det budskab, vi har taget til os.

ISTEM-modellen
Men hvordan gør man så i praksis? Altså opnår at kommunikere autentisk? Og kan det overhovedet læres?
Lad os starte med at sige ja. Ja, til det sidste spørgsmål. Det kan læres. Trænes. Øves. Og opnås. Og det kræver, at man er bevidst om fem faktorer, som man skal tage på sig, for at eje sin egen udstråling og præsentation. Så man trænger igennem tillids-barriereren og får lov til at aflevere sin kunnen.

Emilia van Hauen har lavet en model, som hun kalder ISTEM er modellen. Den inkluderer fem faktorer: Som i ISTEM dig selv og bidrag autentisk.

I står for intention: Hvad vil du opnå?
S står for status: Ejer du din status og gør din modtager tryg?
T er troværdighed: Dyrker du din faglige dygtighed?
E er erotisk kapital: Det er et nyt og spændende begreb, som både Obama og Linse Kessler benytter sig af med stor succes, og som du også har – men måske ikke er bevidst om, hvordan du kan bruge til din egen fordel?
M er magt: Bruger du din magt til at skabe en konstruktiv virkelighed?

Læs mere om ISTEM-modellen i næste udgave af TID & tendenser, som udkommer den 10. april og bliv klogere på, om du lever autentisk.