Den demografiske forskydning, som Danmark står foran, vil få afgørende betydning for udbud og efterspørgsel på boligmarkedet. En ny analyse fra Spar Nord viser, at 230.000 nye seniorborgere risikerer at oversvømme markedet for parcelhuse, mens 100.000 flere unge modsat vil skabe en stærkt forøget efterspørgsel efter lejligheder.
Inden 2020 vil der være knap 22 pct. svarende til 234.000 flere seniorborgere over 65 år i Danmark, og det er typisk i den alder, at danske parcelhusejere vælger at skille sig af med huset til fordel for en anden boligtype. Samtidig vil der blive markant færre af de typiske parcelhuskøbere, idet antallet af danskere i 30’erne falder med knap 13 pct. svarende til 95.000 personer frem mod 2020.
Modsat er det i høj grad unge i 20’erne, der efterspørger lejligheder som boligtype, og den gruppe af danskere vokser indtil 2020 med godt 16 procent eller knap 104.000 personer.
Analysen viser også, at de kommende års befolkningsudvikling vil ramme vidt forskelligt både regionalt og inter-regionalt. Men generelt betyder urbaniseringen, at et overskud af boliger vil blive absorberet af befolkningstilvæksten i de store byer, alt imens randområderne risikerer at blive ramt dobbelt hårdt.

Kilde: Spar Nord