Verden står midt oppi en teknologisk, sosial og økonomisk revolusjon. Kommunikasjon, arbeid og fritid flyttes over på internett. Snart er alt vi omgir oss med linket sammen i et digitalt landskap som endrer våre liv og våre arbeidsplasser. Fleksibilitet og tilgjengelighet erstatter det gamle stemplingsuret. Vi går fra on time til online. Men utviklingen skaper ikke vekst eller økt produktivitet i Vesten.

Til tross for milliarder i IT-investeringer, digitalisering og forskning på ny teknologi, vokser ikke økonomien i Vesten nevneverdig. Arbeidsledighetstallene er like dystre som for fem år siden, lønningene vokser knapt og det er ingenting som tyder på at dette vil endre seg dramatisk i nær fremtid. Konkurstallene stiger i alle EU-landene utenom Tyskland og Storbritannia.

Af Ståle Økland

Læs anmeldelsen i Berlingske af bogen “Datak