Tidsånd

Ligeglad – at være eller ikke at være ligeglad