Er vores samfund ved at blive mere centraliseret eller decentraliseret?

Af Lars Tvede

Det er begge dele. Den offentlige sektor centraliserer løbende. EU forsøger eksem-pelvis at ’harmonisere’ alt fra markedsføring til retssystemer, socialpolitik, arbejdsregler, budgetter og finansvæsen. Noget af det samme sker inden for Danmarks grænser, hvor skiftende regeringer standardiserer og konsoliderer løbende. Men den private sektor går faktisk den anden vej, og dette er ret upåagtet. På mange måder er vi via private initiativer ved at skabe det, man kunne kalde et ’deltagersamfund’ – et langt mere åbent samfund end før. Dette er et samfund, hvor ins


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.