Tiden og tendenserne

Hvad er æstetik?

Æstetik beskriver ikke nødvendigvis noget, der er smukt. Det kan i lige så høj grad beskrive den oplevelse, man har, når man bruger en genstand som fo…