De unge generationers opgør med nutidens fastlåste arbejdsstyrke 

Den tilværelse og det arbejdsmarked, som de unge generationer bliver en del af, står over for et økonomisk og menneskeligt paradigmeskift –…


Alt kan blive et job 

En af nutidens store gamechangere er demografi. I og med at der bliver mange flere ældre borgere, kommer der et stigende behov for…


Det fleksible arbejdsmarked

Vi står foran en tid, hvor måden, vi arbejder på, radikalt vil ændres. En tid, hvor nye måder at organisere sig på popper op i hastigt…


Frie fugle og agile organisationer

Det står efterhånden klart, at erhvervslivet er underlagt et krav om konstant udvikling. Men hvad betyder det for fremtidens arbejdsmarked…


Hastighed, forandringer og fleksibilitet vil kendetegne fremtidens arbejdsmarked

Aldrig har det været nemmere at flytte personer, varer, penge, produkter, information og teknologi. Vores udfordring er forældede…


The future of work with inclusivity in mind

There is no doubt that the future will present new challenges and opportunities. But when discussing the future of work, however, these…


Arbejdet bliver mindre interessant i fremtiden

I et mere og mere individualiseret samfund er der ikke noget at sige til, at arbejdet tillægges mere og mere personlig værdi. Det skal være…


Hvem skal lave det kedelige arbejde i fremtiden? 

Arbejde er noget værre noget. Arbejdsbegrebet rækker over et kæmpe spektrum, helt fra slaveri over lidenskab, sygdom, stress, og det der er…


Fremtidens talenter er femfold fantastiske 

Team-hunting, bonus boostere, dataetisk ledelse og hyper feedback er nogle af de redskaber, som danske virksomheder skal notere med store…


Hvorfor er der konjunkturcykler?

De fleste har vel prøvet at slå på en ketchupflaske, hvor der ikke rigtig kommer noget ud. Derfor slår man hårdere og hårdere, og pludselig…


Den næste store krise kommer også bag på os

Verdensøkonomien befinder sig i et opsving, der med hastige skridt nærmer sig historisk rekord. Hele ni år og fire måneder har det varet…


Den nye deleøkonomi har vækstproblemer

Vi må kigge langt efter den blomstrende deleøkonomi, som skatteministeren drømmer om. Det viser en ny måling gennemført af YouGov for…