Globale trends: The New World

TID & tendenser guider dig gennem ”The New World” – fra outsourcing over forbrugsboom til kilde for ny kreativ inspiration.


Fremtidsscenarie: Danmark efter 30 års lavvækst og stagnation

Hvad vil der ske, hvis vi ikke får vækst igen?Det giver fremtidsforsker Jesper Bo Jensen sit bud på.


60+’erne – det medieskabte billede er forkrampet og forskruet

Forfatteren Bertill Nordahl, som selv er 60 år, giver en anden beskrivelse af den scenevante senior-generation.


10 fremtidige opfindelser, der vil forandre verden

Nye ideer til, hvordan man får, formidler og anvender andre ideer, er med til at fordoble vor viden hver gang, der er gået en otte-ni år.…


Tidsånd afspejles i tidens helte & skurke

Der er stor forskel på, hvem der opfattes som helte og skurke i højkonjunktur og i krisetid. Det hænger sammen med, at vores værdier…


Politiske trends: To veje til vækst

Midt i et valgår fyger det med omfangsrige politiske planer. Alt sammen i bestræbelserne på at sikre fremtidig vækst og velfærd. TID &…


FRA IQ TIL EQ

Nye tendenser i Human resources: Fra IQ til EQ

Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere – nu kan en…


Portræt af en citysumer

Makrotrenden urbanisering skaber ny forbrugertype: Citysumeren. En af de største makroøkonomiske tendenser i vores tid er den hastigt…


Politikere vil møde vælgerne ansigt til ansigt

Hvor skal slaget om vælgerne vindes? Obamas kampagne inspirere til mere opsøgende politisk arbejde "ude i baglandet". De sociale mediers…


Genkendelig men skarp valgkamp

Valgkampen vil være præget af genkendelighed i stedet for revolution på medievalg, argumenter og udtryksformer og de kritiske historier vil…


Tiderne skifter – og det afspejles i farver

Enhver tidsepoke er domineret af bestemte filosofier, ideologier og værdier. Og hver tid har sin farve. Her er et bud på den næste store…


Fremtiden vil levere religion på markedsvilkår

Der kan i dag identificeres tre grupper i det religiøse landskab: De moderne, de neo-traditionelle og de a-religiøse. Det er disse tre…