Samfund

Det danske forbrug ligger over EU gennemsnittet

Det danske faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i 2010 ligger 14 pct. over gennemsnittet for EU-landene. Dermed er det danske forbrug på niveau med forbruget i vores to nabolande Tyskland og Sverige.

Work life balance – Fra fravær til nærvær at brænde uden at brænde ud…

Samfund og virksomheder er interesseret i at få mest mulig ud af vores menneskelige ressourcer – og her bliver arbejdslivsbalancen afgørende i de kommende år. Fremtidens lønmodtagere vil være meget optaget af balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Dette er en direkte konsekvens af vores privilegerede status som et velstillet land.

Danskerne er mere utrygge

Danskerne føler sig i dag generelt langt mindre trygge end for bare syv år siden. Det viser den nye nationale Tryghedsmåling fra TrygFonden, som offentliggøres i dag.

Tendenser i kulturturisme: Kineserne og nørderne kommer

Kinesere og indere kommer i stigende omfang til Europa som turister. Sidste år rejste mere end 57 mio. kinesere udenlands. Alene i Spanien regner man med i 2012 at modtage 1 mio. kinesere

Miljø – tidens største tema og bekymring

Miljø er et af vor tids største temaer og for mange tillige en af de største bekymringer. Men er der grund til bekymring, og hvordan vil miljøet udvikle sig i fremtiden?

50’erne 70’erne – to dekader, vi længes efter

Hvorfor drømmer vi om et lille romantisk kolonihavehus? Hvorfor henter designverdenen fortsat inspiration i 50’erne? Hvorfor fascineres vi af 70’ernes bohemer?
Det er tidsånden og værdisættet fra de to epoker, vi tiltrækkes af.

Maraton – tidens ultimative udfordring

Maratonløberne dyrker ”muren”, som andre dyrker tomater. Læge, løber og foredragsholder Jerk W. Langer forklarer fænomenet.

Globale trends: The New World

TID & tendenser guider dig gennem ”The New World” – fra outsourcing over forbrugsboom til kilde for ny kreativ inspiration.

Fremtidsscenarie: Danmark efter 30 års lavvækst og stagnation

Hvad vil der ske, hvis vi ikke får vækst igen?Det giver fremtidsforsker Jesper Bo Jensen sit bud på.

60+’erne – det medieskabte billede er forkrampet og forskruet

Forfatteren Bertill Nordahl, som selv er 60 år, giver en anden beskrivelse af den scenevante senior-generation.

10 fremtidige opfindelser, der vil forandre verden

Nye ideer til, hvordan man får, formidler og anvender andre ideer, er med til at fordoble vor viden hver gang, der er gået en otte-ni år. Videre-udviklingen af opfindelserne kaldes meta-ideer. Det er denne eksponentielle vækst i indsigt og formåen, der gør, at vi gang på gang klarer problemer, der på forhånd forekom uovervindelige.

Tidsånd afspejles i tidens helte & skurke

Der er stor forskel på, hvem der opfattes som helte og skurke i højkonjunktur og i krisetid. Det hænger sammen med, at vores værdier skifter.