Generationer

Generation X
Generation X – Nøgleord

Generation X – Nøgleord

Generation X
Generation X

Generation X er født i perioden mellem 1960 og 1974. Personerne er børn op gennem 1960’erne og 1970’erne og bliver 1980’ernes ungdom. X’erne som vi ser dem i dag, er således mellem 28 og 43 år gamle, og er vor tids hårdtarbejdende familiestiftere.

Ung i generation X Y og Z
Ung i generation X, Y og Z

De unges sociale relationer udfoldes og organiseres i grupper af ligestillede, og ikke omkring familien eller individuelle venner. Og netop fordi man skal udtrykke en særlig enhed, er det nødvendigt at kommunikere til omverdenen, hvem man er og hvad man er optaget af. Her spiller ungdomskulturens særlige stil en central rolle.

generation-x-y-z
Generationsbegreberne X, Y og Z

Generationer bindes sammen af fælles myter, fortællinger, symboler og ritualer. En generation har så at sige et fælles ankerpunkt. En slags ”fællesnævner” for dens identitet. Derfor har samfundets udviklingstempo naturligvis betydning for, i hvor lang tid man har denne fællesskabsfølelse med jævnaldrende. Det er således omskifteligheden i vores samfund, der har betydet, at vi ikke længere kan definere en generation som værende 25 år, men nu kun 15 år. I fremtiden vil en generation måske være endnu kortere, hvis kravet stadig skal være en fælles identitet.