Generationer

Generation C vs. Millennials

Ifølge sociale medier-eksperten Ryan Holmes bør virksomhederne kigge nærmere på Generation C.

Designvirksomheder afviser alderssegmentering

Livsfaser i opbrud og en stigende individualisering tvinger interiør- og modevirksomheder til at afvise klassisk generations- og alderssegmentering.

Konstruktiv designrevolution   

Fra ”Jeg vil ikke nøjes” over fokus på substans til en ny epoke, hvor etik, æstetik, praktiken og nydelse forenes.

Generation Jones er fremtidens købestærke forbrugere

Den vestlige verdens store efterkrigsgeneration bliver betegnet som et købestærkt segment.

Den digitale børnefamilie under luppen

Reklame- og vidensbureauet Envision har gennemført en større undersøgelse af, hvad den digitale ’disruption’ har betydet for danske familiers forbrug, værdier, livsstil og samvær.

Børn – den herskende klasse?

Det debatteres jævnligt, at børn i stigende grad har indflydelse på familiens købsbeslutninger, men hvorfor, hvor meget og hvornår har børnene indflydelse?

Alphaerne – de små storforbrugere

Få er ordentligt forberedt på Generation Alpha, men før man kan forestille sig det, er de fuldblodsforbrugere, der allerede har taget stilling til dit brand.

Jeres kvinder og sønner forlader jer!

De gammeldags parametre, som mange organisationer stadig er konstrueret på, udmatter kvinderne og holder de unge væk.

Generation Alpha

Kendskabet til fremtidens storforbrugere er essentielt allerede nu, da de er købeklar hurtigere end nogen anden generation.

Generation K ”Fuck you”

De unge vil ganske enkelt ikke acceptere at skulle passe ind i de organisatoriske rammer, der hersker i de fleste virksomheder i dag.

Now you’re sixty-four

Alle taler om dem. De købestærke kæmpegenerationer fra efterkrigstiden. Men ingen synes for alvor at have knækket koden til at ramme dem som forbrugere.

Ældre er unge med gråt hår og penge på lommen

Vi lever længere i dag end tidligere, og middellevetiden vokser stadig. Jo ældre vi bliver, des bedre bliver fremtidsperspektivet.