Forbrug

Internettet som salgskanal – ikke kannibal

Nervøsiteten for at kannibalisere detailleddet har begrænset nethandlen. Men der er ved at ske et skifte. Flere og flere aktører begynder at få øjnene op for, at nethandel kan være et udmærket supplement.

Update på fremtidens seniorer

I 2010 fylder ”årgang 1946” 64 år, og for første gang i historien er halvdelen af befolknIngen mere end 50 år. Vi er med andre ord i fuld gang med fænomenet seniorboom.

Kender du fremtidens forbrugertype?

Ifølge den internationale trendekspert Nelly Rodi vil 2011 byde på fire forbrugertyper: The Fix-its , the Emotechno, the Activists og the Sophistocrats .

Optimalisme til nytteværdi og fornyet pleasure

Trendhjulet er drejet endnu en omgang. Tidsånden og forbrugerattit uden har undergået et stort skifte med afgørende betydning for, hvordan designtendenserne ser ud frem mod sommer 2011.

Magten til folket

Magten inden for ernæring har bevæget sig fra eksperterne til folket. Personlige erfaringer har fået større overbevisende kraft og den enkelte kan selv fortolke den faglige viden om ernæring.