Hver femte dansker finder inspiration i en fysisk butik for senere at købe varen på nettet, men for over dobbelt så mange danskere ser billedet helt anderledes ud. Langt de fleste danskere finder nemlig inspiration på nettet, men lægger ordren i en fysisk butik. Det viser en ny undersøgelse fra Eniro Danmark.

Over lang tid har vi fået fortalt, at e-handlen vinder frem, og at det tvinger flere og flere fysiske butikker til at dreje nøglen om. Det billede nuancerer søgevirksomheden Eniro Danmark i en ny undersøgelse, hvor man har spurgt 1.972 danskere om deres købsvaner.

At forbrugere går i butikken for at prøve varen for derefter at bestille den på ne


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.