Hver femte dansker finder inspiration i en fysisk butik for senere at købe varen på nettet, men for over dobbelt så mange danskere ser billedet helt anderledes ud. Langt de fleste danskere finder nemlig inspiration på nettet, men lægger ordren i en fysisk butik. Det viser en ny undersøgelse fra Eniro Danmark.

Over lang tid har vi fået fortalt, at e-handlen vinder frem, og at det tvinger fle


Denne artikel kræver login.

…Er du allerede abonnent på TID & tendenser, kan du bare logge ind herunder. Er du ikke abonnent kan du få et abonnement lige her.