Hvis man forholder sig til, hvordan 60+’erne præsenteres i medierne, får man hurtigt det indtryk, at der må være tale om en hyperaktiv og næsten dampagtig generation.
Men hænger dette billede samme med virkeligheden? Forfatteren Bertill Nordahl, som selv er 60 år, giver en anden beskrivelse af den scenevante generation.

Af Bertill Nordahl, forfatter