Ny analyse: Udfordringer og behov for special- og netbutikker

(tt) nyheder | 27.03.2012 - kl. 13:36 | Af

Undersøgelser viser, at nethandel bliver interessant for detailhandlen i de kommende år. Alligevel har 55 procent af butikkerne i ny dansk analyse ikke en web butik, og mange planlægger heller ikke at få det. En ny analyse fra innovationsnetværket Service Platform sætter spot på 481 specialbutikker – også dem, som er rene netbutikker. Det viser sig, at butikkerne bliver glade for at sælge via web, når de først kommer i gang. Men vejen dertil er brolagt med forhindringer og forbehold.

Læs hele analysen her

Konklusion nr. 1: Livsstil frem for indtjening
Et hovedresultat i undersøgelsen er, at specialforretningerne og e-handelsvirksomhederne meget ofte har, hvad der kan kaldes en livsstilstilgang til deres forretning. Det handler ikke så meget om at skabe vækst og vokse sig til en forretning med mange ansatte mm., men mere om at man brænder for det, man laver, at man synes, at hverdagen er udfordrende og sjov, og ikke én dag er ens. Naturligvis skal forretningen give et vist afkast, så indehaveren også er sikret et rimeligt indkomstgrund-lag, men det er på sin vis ikke det primære, ligesom indehaverne også ofte ser stort på de uforholdsmæssigt mange timer, de bruger på forretningen.

Hovedkonklusion nr. 2: Service er altafgørende
Et andet resultat er, at ydelsen af service er meget vigtig for de selvstændige specialforretningers fortsatte eksistensberettigelse. Specialforretningerne skal adskille sig fra kædebutikkerne ved at have en bedre service, både i form af personlig service som det ses i tøjforretninger, men også i form af service som bygger på en høj grad af specialkendskab og viden om produktet, som giver mulighed for vejledning og rådgivning af kunden, som det f.eks. kan ses ved køb af vin, dyrefoder, værktøj mm. Dette krav om service stiller dog også store krav til både indehaver og medarbejdere. Det gælder både i forhold til, hvad ’god service’ er, men der er også et videnbehov i forhold til produktkendskab. Nogle forretninger peger derfor på, at det kan være problematisk at finde medarbejdere med de rette kompetencer vedrørende service herunder også medarbejdere med det rette enga-gement. E-handel er en særlig udfordring for forretningerne, for hvordan leverer man service via den mere upersonlige interaktion, som kan foregå på internettet, samtidig med at man beskytter sin viden, så kunden efter at have modtaget eksempelvis rådgivning ikke køber varen hos konkurrenten, som måske via stordriftsfordele og selvbetjening kan levere til billigere priser.

Fakta om innovationsnetværket Service Platform
Service Platform er et landsdækkende innovationsnetværk, der skaber stærke og varige forbindelser mellem virksomheder, forskere og vidensmiljøer, så virksomheder får adgang til de nyeste landvindinger inden for serviceudvikling.  Service Platform spreder viden og erfaringer om servicepotentiale som værdiskabende faktor i danske servicevirksomheder og sikrer forankring af viden og erfaringer om serviceinnovation.

Fakta om analysen af specialforretninger i detailhandlen
Analysen af specialeforretninger i detailhandlen er lavet, for at Service Platformen kan igangsætte de rette aktiviteter som fremmer innovation og udvikling i indenfor detail og e-handel. Selvstændige specialforretninger uden for kædesamarbejde er under særligt hårdt pres. Denne del af detailhandelsbranchen er derfor sammen med e-handelsforretninger (som også er udenfor kædesamarbejde) genstandsfelt for analysen, hvor problemer, udfordringer og muligheder er undersøgt.

Læs nyeste TID & tendenser her

TID & tendenser 6 2013
Tegn abonnement på TID & tendenser
Facebook
Skift baggrund
Copyright © 2015 | pej gruppen - scandinavian trend insitute | all rights reserved | Bitsovvej 2 | 7400 Herning | Tlf. 97118900 | info @ pejgruppen.dk | CVR-nr. DK-84552828